لیست شهرک های منطقه رویان

با توجه به تغییرات ساختاری و ویلا سازی در دو دهه اخیر در منطقه رویان نور تغییرات زیادی از جمله ساخت شهرک ها و مجتمع های ساحلی و جنگلی در این منطقه زیاد شده و شهرک های زیادی در مناطق وازیوار سیاهرود یکتاسرا و روستاهای نزدیک شهر رویان ساخته شده که اسامی بعضی از این شهرک ها را در این بخش معرفی می کنیم.

شهرک فردوس رویان

شهرک فردوس رویان

شهرک مهرگان رویان

شهرک مهرگان رویان

شهرک کوشا

شهرک کوشا رویان

شهرک نارنج وازیوار

شهرک نارنج وازیوار رویان

شهر ساحل ناز رویان

شهرک ساحلی ناز رویان

شهرک سی بن رویان

شهرک سی بن رویان

شهرک سروستان رویان

شهرک مهر ویلا رویان

شهرک صدف رویان

شهرک سفیر افرا رویان

شهرک ساحلی صدف سیاهرود

شهرک کاملیا رویان

شهرک گل بیشه رویان

شهرک ویلا شهر رویان

شهرک ساحلی آراد 2 رویان

شهرک ساحلی شقایق رویان