شهرک سی بن رویان و معرفی کامل و قیمت ویلا

شهرک سی بن رویان

شهرک سی بن در منطقه بین رویان و ونوش قرار گرفته بعد از رویان به سمت ونوش جاده ای بسیار زیبا وارد شده که سمت  راست جاده یک جاده آسفالته تا انتهای جاده رفته  که آخر جاده ورودی و شهرک زیبای سی بن قرار دارد. این شهرک دارای گیت نگهبانی و مدیریت منظمی در شهرک می باشد.

شهرک سی بن کجاست؟

شهرک سی بن رویان

در داخل شهرک جاده با عرض زیاد از وسط شهرک عبور می کند.
تمامی ویلاهای شهرک دارای سند 6 دانگ عرصه و اعیان می باشد و  در داخل شهرک نوع ساخت ویلا ها به صورتی است که هیچ کدام مشرف به ویلای دیگر نیستند سازه های ویلا از یکدیگر فاصله استاندارد را دارند.

اشتراک گذاری در :​

Telegram
WhatsApp