شهرک ساحلی ناز رویان

شهرکی ساحلی ناز با ساخت های شبیه هم موازی دارای ساحل فوق العاده و شنی در منطقه بین رویان و سیسنگان واقع شده دارای مدیریت مستقل و نگهبانی ۲۴ ساعته دارای مشاعات در شهرک می باشد. درختان پالم بلند در دو طرف جاده شهرک و انتهای ساحل رو به دریا دارای مشاعات بسیار عالی 

اشتراک گذاری در :​

Telegram
WhatsApp