شهرک پزشکان کجاست ؟

شهرک پزشکان ایزدشهر در منطقه ساحلی شهر ایزدشهر واقع شده است شهرک ساحلی پزشکان در همجواری شهرک های ایزدشهر آرام شهر آکام شهر و در فاصله کمی از هم قرار دارند این شهرک از شهرک های قدیمی و برند منطقه می باشد.  ساحلی بودن و قدمت این شهرک بسیار در خرید ویلا در این شهرک تاثیر به سزایی دارد.

شهرک ساحلی پزشکان

گالری عکس شهرک پزشکان