شهرک بهاران ونوش کجاست؟

شهرک بهاران ونوش یکی از شهرک های خوب منطقه ونوش می باشد. این شهرک در مجاروت شهرک دریابیشه قرار دارد. این شهرک جنگلی و دارای مشاعات بسیار خوب و مساحت ایده آل ۱۰ هکتاری که برای یک شهرک در این منطقه حرفی برای گفتن دارد.

شهرک بهاران ونوش

با یک خیابان مستقیم از اتوبان رویان به نوشهر مستقیما به ورودی شهرک می رسید این شهرک دارای نگهبانی و هیئت مدیره می باشد. ویلا های داخل این شهرک از رنج قیمتی تقریبا رو به بالا برخوردار است و یکی از شهرک های برند منطقه می باشد. در ضمن حسن بسیار خوب این شهرک این است که همگی ویلاها دارای سند ۶ دانگ عرصه و اعیان هستند.

لیست شهرک های برند شمال