درویش آباد سرخرود کجاست؟

درویش آباد دهکده ساحلی از بخش سرخرود توابع شهرستان محمودآباد می باشد. این دهکده ساحلی از ابتدای جاده اصلی محمودآباد به سرخرود وارد این دهکده می شوید در درویش آباد شهرک های بزرگ و کوچکی همچون شهرک مانلی و برج های بسیار معروفی همچون برج ققنوس قرار دارد.

ویدیو دهکده ساحلی درویش آباد

درویش آباد سرخرود از قسمت شرق به منطقه چاکسر سرخرود و از قسمت غرب به خانه دریا از شمال به ساحل دریا و از جنوب به جاده اصلی سرخرود و محمودآباد منتهی می شود. 

شهرک ایریتک سرخرود