همه نوشته ها با برچسب

مفهوم مال و ملک در قانون

مفهوم مال و ملک در قانون

مفهوم مال و ملک در قانون

مفهوم مال و ملک در قانون بر هر یک از دعاوی مالی و غیر مالی آثار قانونی متفاوتی مترتب می‌باشد، بنابراین خواسته مالی را باید از خواسته غیر مالی جدا نمود و هر یک را تابع احکام خاص خود قرار داد،

مقایسه املاک

مقایسه
شما می توانید حداکثر 4 ویلا را با هم مقایسه بفرمایید.