شهرک دهکده البرز سیسنگان

شهرک دهکده البرز شهرکی جنگلی در بهترین منطقه شمال سیسنگان نوشهر این شهرک جنگلی بسیار زیبا دارای مدیریت قوی و نگهبانی می باشد و از امکانات و مشاعات خوبی برخوردار می باشد.

شهرک البرز ونوش

شهرک دهکده البرز

تصاویر شهرک البرز