شهرک امیردشت

شهرک ساحلی امیردشت واقع در منطقه کلارآباد با زیبایی های خاص منطقه یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرک های برند مازندران و شمال کشور می باشد.

ویدیو مشاعات ساحلی شهرک امیردشت

 

ویدیو گشت در شهرک امیردشت

 

شهرک امیردشت نوروز 1400