شهرک امیردشت

شهرک ساحلی امیردشت واقع در منطقه کلارآباد با زیبایی های خاص منطقه یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرک های برند مازندران و شمال کشور می باشد. 

ویدیو مشاعات ساحلی شهرک امیردشت 

تصاویر مشاعات ساحلی در شهرک امیردشت 

ویدیو گشت در شهرک امیردشت